Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: November 2017

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 186
Celkový počet prístup: 6546

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 18

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 168