Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: August 2017

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 31
Celkový počet prístup: 6833

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 14

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 17