Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: September 2017

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 77
Celkový počet prístup: 6548

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 27

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 50