Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: December 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 113
Celkový počet prístup: 6546

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 2

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 111