Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Marec 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 137
Celkový počet prístup: 6554

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 6

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 131