Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Máj 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 100
Celkový počet prístup: 6624

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 6

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 94