Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Jún 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 92
Celkový počet prístup: 6549

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 1

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 91