Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Júl 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 79
Celkový počet prístup: 6546

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 4

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 75