Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: September 2018

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 96
Celkový počet prístup: 6546

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 3

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 93