Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: December 2019

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 59
Celkový počet prístup: 6549

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 7

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 52