Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Júl 2019

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 69
Celkový počet prístup: 6554

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 11

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 58