Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Október 2020

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 84
Celkový počet prístup: 6549

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 8

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 76