Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: November 2020

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 111
Celkový počet prístup: 6554

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 14

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 97