Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Apríl 2020

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 73
Celkový počet prístup: 6546

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 1

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 72