Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Jún 2020

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 52
Celkový počet prístup: 6549

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 2

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 50