Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Júl 2020

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 48
Celkový počet prístup: 6546

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 5

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 43