Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: September 2020

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 87
Celkový počet prístup: 6554

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 7

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 80