Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Marec 2021

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 130
Celkový počet prístup: 6548

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 13

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 117