Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky prístupov: Apríl 2021

Celková štatistika

Počet prístup za mesiac: 79
Celkový počet prístup: 6549

Vnútorná štatistika

Počet prístup (v knižnici): 3

Verejná štatistika

Počet prístup (mimo knižnice): 76