Skip to main content

Statystyki miesięczne: Statystyki logowania: Grudzień 2018

Statystyka ogólna

Ilość login za miesiąc: 6
Ilość całkowita login: 352

Statystyka wewnętrzna

Ilość login (w bibliotece): 0

Statystyka publiczna

Ilość login (poza biblioteką): 6