Skip to main content

Statystyki miesięczne: Statystyki logowania: Styczeń 2019

Statystyka ogólna

Ilość login za miesiąc: 10
Ilość całkowita login: 355

Statystyka wewnętrzna

Ilość login (w bibliotece): 0

Statystyka publiczna

Ilość login (poza biblioteką): 10