Skip to main content

Statystyki miesięczne: Statystyki logowania: Luty 2020

Statystyka ogólna

Ilość login za miesiąc: 9
Ilość całkowita login: 352

Statystyka wewnętrzna

Ilość login (w bibliotece): 2

Statystyka publiczna

Ilość login (poza biblioteką): 7