Skip to main content

Statystyki miesięczne: Statystyki logowania: Sierpień 2020

Statystyka ogólna

Ilość login za miesiąc: 7
Ilość całkowita login: 352

Statystyka wewnętrzna

Ilość login (w bibliotece): 1

Statystyka publiczna

Ilość login (poza biblioteką): 6