Skip to main content

Statystyki miesięczne: Statystyki logowania: Marzec 2021

Statystyka ogólna

Ilość login za miesiąc: 15
Ilość całkowita login: 370

Statystyka wewnętrzna

Ilość login (w bibliotece): 0

Statystyka publiczna

Ilość login (poza biblioteką): 15