Skip to main content

Ročné štatistiky: Štatistiky hodnotení: 2021

Hodnotenia - príspevky Hodnotenia - hviezdičky
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Január 0 0 0 0 1 1
Február 0 0 0 0 0 0
Marec 0 0 0 0 0 0
Apríl 0 0 0 0 0 0
Máj 0 0 0 0 0 0
Jún 0 0 0 0 0 0
Súhrnne celkom 0 0 0 0 1 1