Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: Október 2017

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 210
Celkový počet vyhľadávanie: 6593

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 47

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 163