Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: November 2017

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 217
Celkový počet vyhľadávanie: 6589

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 79

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 138