Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: November 2018

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 112
Celkový počet vyhľadávanie: 6589

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 25

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 87