Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: August 2018

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 41
Celkový počet vyhľadávanie: 6589

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 18

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 23