Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: September 2018

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 53
Celkový počet vyhľadávanie: 6593

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 2

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 51