Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: Apríl 2020

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 42
Celkový počet vyhľadávanie: 6593

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 9

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 33