Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: Júl 2020

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 59
Celkový počet vyhľadávanie: 6589

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 8

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 51