Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: August 2020

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 150
Celkový počet vyhľadávanie: 6589

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 50

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 100