Skip to main content

Mesačné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: September 2020

Celková štatistika

Počet vyhľadávanie za mesiac: 107
Celkový počet vyhľadávanie: 6593

Vnútorná štatistika

Počet vyhľadávanie (v knižnici): 21

Verejná štatistika

Počet vyhľadávanie (mimo knižnice): 86