Skip to main content

Ročné štatistiky: Štatistiky vyhľadávaní: 2020

Jednoduché hľadanie Pokročilé vyhľadávanie Kombinované vyhľadávanie
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Január 2 113 115 1 21 22 0 0 0
Február 8 25 33 0 8 8 0 0 0
Marec 0 17 17 0 4 4 0 0 0
Apríl 7 25 32 2 8 10 0 0 0
Máj 9 46 55 0 23 23 0 0 0
Jún 0 47 47 0 10 10 0 0 0
Júl 8 38 46 0 13 13 0 0 0
August 48 84 132 2 16 18 0 0 0
September 20 65 85 1 21 22 0 0 0
Október 32 47 79 10 36 46 0 0 0
November 49 87 136 11 22 33 4 0 4
December 6 62 68 1 41 42 0 0 0
Súhrnne celkom 189 656 845 28 223 251 4 0 4